Chiều ngày 12/12/2019, tại khoa Kinh Tế - Trường Đại học Kinh Tế Tài Chính diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Kinh Tế Tài Chính (UEF) với công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) và công ty cổ phần Aladin (Aladin) về việc chuyển giao “Sàn giao dịch chứng khoán ảo” vào chương trình đào tạo chuyên ngành tại UEF và hỗ trợ các hoạt động hợp tác nguồn nhân lực cho sinh viên UEF.


Symptoma