Quan hệ cổ đông

DAS nhận chứng khoán do khách hàng gửi, lưu giữ chứng khoán cho khách hàng và tạo mọi tiện ích cho khách hàng thực hiện các quyền liên quan tới chứng khoán một cách thuận tiện nhất. Khách hàng đến lưu ký chứng khoán tại DAS sẽ được:

  • Mở một tài khoản giao dịch vừa cho phép lưu ký chứng khoán vừa cho phép nộp tiền mặt để thực hiện giao dịch mua bán các chứng khoán trên thị trường;
  • Phục vụ một cách chuyên nghiệp và bảo mật thông tin tuyệt đối;
  • Thực hiện các quyền đối với chủ sở hữu chứng khoán như nhận cổ tức, trái tức hay vốn gốc khi đáo hạn, và bán hoặc cầm cố chứng khoán;
  • Nộp tiền và rút tiền khỏi tài khoản giao dịch bất kỳ thời gian nào trong ngày làm việc. Số dư tiền mặt trên tài khoản giao dịch sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Ngoài ra đối với khách hàng là doanh nghiệp, DAS còn cung cấp một số dịch vụ tiện ích như:
  • Thực hiện các quyền đối với chủ sở hữu chứng khoán như nhận cổ tức, trái tức hay vốn gốc khi đáo hạn, và bán hoặc cầm cố chứng khoán;
  • Thực hiện thiết kế, in sổ cổ đông cho các công ty cổ phần;
  • Lưu ký và quản lý cổ đông cho các công ty cổ phần chưa niêm yết bằng phần mềm chuyên nghiệp;
  • Thực hiện các quan hệ với cổ đông theo sự ủy quyền của công ty.

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma