Văn hóa công ty

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA CÔNG TY


 
  • Thiện Chí: Hãy nhìn nhận ý kiến của người khác, bạn sẽ thấy những điều có thể học hỏi được.
  • Tin Cậy: Hãy trở thành một người đang tin cậy trước khi muốn người khác tin bạn.
  • Chủ đng: Việc tốt thì phải làm ngay, không nên đợi đến lúc được yêu cầu.
  • Sáng Tạo: Luôn có một giải pháp tốt hơn nếu bạn không ngừng tìm kiếm.
  • Hiệu Qu: Làm việc gì cũng nghĩ đến hiệu quả thì chắc chắn bn sẽ thành công hơn.

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma