Đông Á sms

31/05/2018 00:00

Hướng dẫn sử dụng Đông Á sms

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DONGA SMS

 

 I.          Thông tin cần lưu ý khi sử dụng hệ thống DongA SMS

·Hệ thống tin nhắn DongA SMS bao gồm 2 dịch vụ chính:

Dịch vụ tin nhắn thông tin tự động (1 chiều)

Dịch vụ tin nhắn tra cứu thông tin (2 chiều)

·Số tổng đài nhận tin nhắn: 6089

·Số tài khoản chứng khoán: Sáu chữ số cuối cùng của số tài khoản giao dịch khách hàng mở tại DAS.

Ví dụ: số tài khoản 014C123456, khi soạn tin nhắn sẽ là 123456.

·Nội dung tin nhắn không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, trong đó mỗi từ khóa cách nhau bằng khoảng trắng (một dấu cách).

·Số điện thoại mặc định nhận tin nhắn sẽ là số điện thoại đăng ký ban đầu ghi nhận trong hợp đồng khi khách hàng mở tài khoản giao dịch tại DAS. Trường hợp số điện thoại nhận tin nhắn không phải là số điện thoại đăng ký ban đầu khi mở tài khoản, khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên môi giới tại các chi nhánh, phòng giao dịch của DAS để thay đổi.

·Mức phí áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn thông tin tự động là 9.900 vnd/tháng

· Dịch vụ này được DAS triển khai từ ngày 16/07/2012.

II.        Dịch vụ tin nhắn thông tin tự động (1 chiều)

·DAS chỉ cung cấp dịch vụ tin nhắn thông tin tự động đối với những khách hàng đã đăng ký số điện thoại khi mở tài khoản giao dịch tại DAS nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin.

·Dịch vụ tin nhắn thông tin tự động bao gồm các dịch vụ:

o             Tin nhắn thông báo chuyển khoản nội bộ/chuyển khoản ngân hàng thành công.

o             Tin nhắn thông báo thay đổi số dư khi nộp/rút tiền.

o             Tin nhắn thông báo nhận cổ tức bằng tiền/cổ phiếu.

o             Tin nhắn thông báo nhận cổ phiếu thưởng, quyền mua chứng khoán.

o             Tin nhắn thông báo dư nợ ký quỹ.

·Đối với tin nhắn đăng ký và hủy dịch vụ, khách hàng sẽ phải trả phí 1000 vnd/tin nhắn

1.         Đăng ký mới

Để đăng ký dịch vụ tin nhắn thông tin tự động, khách hàng liên hệ đăng ký trực tiếp với nhân viên môi giới chăm sóc khi mở tài khoản giao dịch tại các chi nhánh, phòng giao dịch của DAS hoặc soạn tin nhắn gửi tới tổng đài 6089 với cú pháp sau:

CÚ PHÁP TIN NHẮN

GHI CHÚ

DAS DK [Số tài khoản]

Đăng ký nhận tin nhắn thông tin tự động.

2.         Hủy dịch vụ

Để kết thúc sử dụng dịch vụ tin nhắn thông báo tự động, khách hàng soạn và gửi tin nhắn tới tổng đài 6089 với cú pháp sau:

CÚ PHÁP TIN NHẮN

GHI CHÚ

DAS HUY [Số tài khoản]

Hủy sử dụng dịch vụ tin nhắn thông tin tự động.

III.       Dịch vụ tin nhắn tra cứu thông tin (2 chiều)

·DAS chỉ cung cấp dịch vụ tin nhắn tra cứu thông tin đối với những khách hàng đã đăng ký số điện thoại khi mở tài khoản giao dịch tại DAS nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin.

·Đối với mỗi tin nhắn tra cứu thông tin, khách hàng sẽ phải trả phí 1000 VND/tin nhắn.

1.         Tra cứu kết quả khớp lệnh theo ngày

Để tra cứu kết quả khớp lệnh theo ngày, khách hàng soạn tin nhắn gửi tới tổng đài theo cú pháp sau:

CÚ PHÁP TIN NHẮN

GHI CHÚ

DAS KQGD [Số tài khoản] [Ngày giao dịch]

Ví dụ:

DAS KQGD 123456 02022012

Tổng hợp kết quả giao dịch tài khoản 014C123456 ngày 02/02/2012.

 

2.         Tra cứu số dư tiền và chứng khoán

Để tra cứu số dư tiền và chứng khoán hiện có trong tài khoản, khách hàng soạn tin nhắn gửi tới tổng đài theo cú pháp sau:

CÚ PHÁP TIN NHẮN

GHI CHÚ

DAS SD [Số tài khoản]

Ví dụ:

DAS SD 123456

Tra cứu số dư tiền tài khoản 014C123456.

 

3.         Tra cứu biến động giá mã chứng khoán

Để tra cứu biến động giá bao gồm giá sàn/tham chiếu/trần cũng như giá khớp tại thời điểm tra cứu mã chứng khoán quan tâm, khách hàng soạn tin nhắn gửi tới tổng đài với cú pháp sau:

 

CÚ PHÁP TIN NHẮN

GHI CHÚ

DAS GIA [Mã cổ phiếu]

hoặc

DAS G [Mã cổ phiếu]

Ví dụ:

DAS GIA ACB

hoặc

DAS G ACB

Tra cứu giá sàn/tham chiếu/trần và giá khớp mã cổ phiếu ACB tại thời điểm tra cứu.

 

TIN NHẮN HỆ THỐNG PHẢN HỒI

GHI CHÚ

DAS thong bao ma CK ACB  -0.1 0.4% 25.5 424,600 10,857,140,000; Tran: 27.3, San 23.9, Tham chieu: 25.6

Mã CK ACB tại thời điểm tra cứu: thay đổi giảm 100 vnd tương đương 0.4%, giá khớp tại thời điểm tra cứu và 25.500 vnd. Tổng khối lượng khớp là 424,600 cổ phiếu, có tổng giá trị khớp là 10,857,140,000 vnd. Mã ACB có giá trần là 27.300 vnd, sàn là 23.900 vnd và tham chiếu là 25.600 vnd.  

 

 

4.         Tra cứu dư nợ ký quỹ

Để tra cứu số dư nợ ký quỹ tài khoản giao dịch, khách hàng soạn tin nhắn gửi tới tổng đài theo cú pháp sau:

CÚ PHÁP TIN NHẮN

GHI CHÚ

DAS KYQUY [Số tài khoản]

Ví dụ:

DAS KYQUY 123456

Tra cứu số dư nợ ký quỹ tài khoản 014C123456.

 

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma