Giao dịch kết nối ngân hàng DAB

HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN GDCK KẾT NỐI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG DAB

1.      CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KẾT NỐI

1.1 Đăng ký mở tài khoản kết nối DAB
-         Khách hàng có thể liên hệ bất kỳ chi nhánh nào của DAB để đăng ký mở thẻ và đăng ký sử dụng TK thẻ để kết nối GDCK.
-   Giấy tờ cần thiết bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Passport, Hợp đồng (hoặc bản sao) mở TK GDCK tại DAS
-         Phí mở thẻ: miễn phí
-         Phí thường niên: 50.000 đồng đóng ngay khi mở thẻ (miễn phí thường niên năm đầu tiên nếu Khách hàng mở thẻ CK Card)
Trường hợp Khách hàng đã có thẻ DAB, Khách hàng vẫn phải đến hệ thống của DAB để làm thủ tục đăng ký sử dụng TK thẻ để giao dịch chứng khoán.
Trường hợp Khách hàng mở TK thẻ DAB trước khi có TK GDCK tại DAS, Khách hàng phải đến DAB thông báo số TK GDCK theo biểu mẫu của DAB.

1.2 Hủy kết nối hoặc đề nghị thay đổi tên Công ty GDCK
-     Để hủy kết nối hoặc đề nghị thay đổi tên Công ty GDCK, TK của Khách hàng phải đảm bảo không nằm trong tình trạng phong tỏa theo lệnh từ DAS. Khách hàng sẽ liên hệ DAS để hủy kết nối, và liên hệ DAB để ngưng sử dụng TK thẻ kết nối giao dịch chứng khoán.

2        THỰC HIỆN GIAO DỊCH
-         Các giao dịch liên quan đến chứng khoán thực hiện tại DAS
-         
Các giao dịch liên quan đến tiền thực hiện tại DAB

2.1 Thực hiện mua chứng khoán
-    KH đặt lệnh qua Bộ phận MG: Bộ phận MG thực hiện lựa chọn ngân hàng mà KH đã kết nối (DAB) để truy vấn số dư tiền và đặt lệnh.
-    KH đặt lệnh Internet: KH đăng nhập hệ thống của DAS, lựa chọn ngân hàng đặt lệnh.
-    Số dư tiền trong TK DAB sẽ bị phong tỏa tương ứng với giá trị mua và phí mua tạm tính.
-    Sau khi hết giờ giao dịch, DAB sẽ thu tiền mua và phí mua theo kết quả khớp lệnh trong ngày của DAS trên TK thẻ của KH.

2.2 Thực hiện bán chứng khoán
-    KH đặt lệnh qua Bộ phận MG: Bộ phận MG thực hiện truy vấn số dư chứng khoán và đặt lệnh.
-    KH đặt lệnh Internet: KH đăng nhập hệ thống của DAS và đặt lệnh bán.
-    Đến ngày T3, DAB ghi tăng tiền bán, ghi giảm phí bán và tiền thuế trên TK thẻ theo kết quả giao dịch của ngày T.

2.3 Thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán
-     KH ứng trước qua Bộ phận MG: Bộ phận MG thực hiện lệnh ứng trước cho KH .
-     KH ứng trước Internet: KH đăng nhập hệ thống của DAS, truy vấn kết quả GDCK để thực hiện lệnh ứng trước.
-     Sau khi HĐ ứng trước được duyệt và phát vay tiền sẽ được ghi tăng trên TK thẻ của KH.

2.4 Thực hiện các giao dịch khác
-         Nhận cổ tức bằng tiền mặt, mua cổ phiếu lẻ, phát hành thêm... Tài khoản thẻ của KH sẽ được ghi tăng hoặc giảm tiền tương ứng với các nghiệp vụ.

GHI CHÚ
KH có thể đăng ký kết nối GDCK với nhiều ngân hàng như: Local (DAS), BIDV và DAB, nhưng KH sẽ phải đăng ký một Ngân hàng mặc định cho việc giao dịch tiền, chi tiết như sau:
-    Khi mua chứng khoán, KH có thể lựa chọn tiền sẵn có trên TK Local tại DAS, trên TK thẻ tại DAB, trên TK tiền gửi thanh toán tại BIDV.
-     Khi bán chứng khoán và tất cả các nghiệp vụ khác đều giao dịch trên TK ngân hàng mặc định mà KH đã đăng ký để giao dịch tiền.
-    KH có thể thay đổi ngân hàng mặc định trong quá trình kết nối GDCK. Tuy nhiên, DAS sẽ khai báo lại cho KH khi hết ngày làm việc.

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma