ĐIỀU KIỆN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ XÁC NHẬN THÔNG TIN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

I. Dịch vụ: GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

  • - Phạm vi áp dụng: Tất cả Khách hàng có tài khoản GDCK tại DAS.

  • - Tiêu chí: Xác nhận số dư tiền, khối lượng chứng khoán tại ngày mà khách hàng yêu cầu.

  • - Liên hệ với nhân viên Chăm sóc tài khoản hoặc đến trực tiếp DAS.

  • - Phí dịch vụ: 100.000 vnd/ 1 lần (gồm bản Tiếng Anh + Tiếng Việt). Tối đa 1 lần không quá 2 bản gốc.

II. Hình thức nhận giấy xác nhận Thông tin số dư tài khoản chứng khoán

  • - Nhận trực tiếp tại DAS.

  • - Gửi xác nhận về địa chỉ Quý khách hàng đã nêu tại Mục I. Thông tin khách hàng (Biểu mẫu) hoặc địa chỉ mà Quý khách hàng yêu cầu.

  • - Liên hệ với nhân viên Chăm sóc tài khoản.

III. Download biểu mẫu:

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma