Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải sở hữu

21/01/2019 08:00

  

THÔNG BÁO
Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải sở hữu

-----o0o-----

                                       
Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải sở hữu được tổ chức vào lúc 13h00 ngày 18/01/2019 như sau:
   
1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá : 327.090 cổ phần
  Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua : 327.090 cổ phần
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá : 2
  Trong đó: Tổ chức : 0 Cá nhân : 2
5. Tổng khối lượng đăng ký mua : 427.090 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: : 2
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 427.090 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất : 327.090 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất : 100.000 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất : 10.100 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất : 10.100 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công cao nhất : 10.100 đồng/cổ phần
13. Giá đấu thành công thấp nhất : 10.100 đồng/cổ phần
14. Giá đấu thành công bình quân : 10.100 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: : 1
  Trong đó: Tổ chức : 0 Cá nhân : 1
16. Tổng số lượng cổ phần bán được : 327.090 cổ phần
  Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NÐT nước ngoài : 0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được : 3.303.609.000 đồng
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma