Báo Thanh Niên có thể thu hơn 54 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần

13/02/2019 19:30

Ngày 13/02/2019, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh ra thông báo về việc bán đấu giá 4.8 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên nắm giữ.

Báo Thanh Niên có thể thu hơn 54 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần

Ngày 13/02/2019, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh ra thông báo về việc bán đấu giá 4.8 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên nắm giữ.

Truyền thông Thanh Niên có vốn điều lệ 403.4 tỷ đồng, như vậy, 4.8 triệu cổ phần do Báo Thanh niên mang ra bán đấu giá đợt này tương ứng gần 12% vốn điều lệ của Công ty.

Chiếu theo mức giá khởi điểm là 11,350 đồng/cp, ước tính Báo Thanh Niên có thể thu về tối thiểu 54.5 tỷ đồng nếu đợt đấu giá thành công hoàn toàn.

Buối đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 14/03/2019. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và đặt tiền cọc dự kiến từ ngày 18/02/2019.

Tài liệu đính kèm:
20190213_20190213 -CTY TDOAN TRUYEN THONG T.NIEN - TBAO MOICHAO DAILY.pdf

Thừa Vân

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma