MED sắp trở lại HNX với kế hoạch cổ tức lên đến 70%

17/09/2018 10:31

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 6.28 triệu cp của CTCP Dược Trung ương Mediplantex (OTC: MED).

MED sắp trở lại HNX với kế hoạch cổ tức lên đến 70%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 6.28 triệu cp của CTCP Dược Trung ương Mediplantex (OTC: MED).

Trước đó vào tháng 08/2012, hơn 5 triệu cp MED đã bị hủy niêm yết trước khi chào sàn do không hoàn tất thủ tục niêm yết trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày được chấp thuận niêm yết.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 26/04, MED đặt kế hoạch doanh thu năm 2018 trên 785 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 60 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ 60-70%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018
Nguồn: ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kết quả kinh doanh của MED từ năm 2008 đến nay có sự chuyển biến rõ rệt khi lợi nhuận thu về tăng trưởng cao qua mỗi năm, ở năm 2008 lợi nhuận chỉ có 3 tỷ đồng nhưng đến năm 2017 lên đến 42 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2008-2017. Đvt: Tỷ đồng

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

Bao-cao-tai-chinh-2016.pdf

BCTC_2017_WEB.pdf

NQ_2018.pdf

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma