21/05/2019 - Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu BMP

21/05/2019 17:11

Chi phí hạt nhựa PVC chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn của BMP, đang có xu hướng giảm mạnh trong quý 1/2019. Do đó, trong dài hạn điều này sẽ giúp công ty có cơ sở gia tăng biên lợi nhuận.

Cạnh tranh gay gắt làm giảm hiệu quả hoạt đông của công ty, đặc biệt là biên lợi nhuận. Công ty phải tăng chiết khấu và ghi nhận lỗ tài chính trong năm 2017 và 2018, làm giảm đi lợi nhuận chung của công ty.

Nhìn chung tại mức giá này thì biên lợi nhuận sẽ đi ngang và lợi thế sẽ thuộc về các công ty có thị trường và giá vốn thấp như BMP.

Quan sát sóng Elliott dài hạn của BMP xác định đã hoàn thành sóng điều chỉnh IV dài hạn. Khuyến nghị MUA với mục tiêu trung hạn đạt 65.000 đồng/cổ phiếu

- Các chỉ số về hiệu quả

+ Biên lợi nhuận gộp theo năm thì giảm dần trước áp lực cạnh tranh và công ty đang tăng mức chiết khấu để giữ thị phần.

+ Biên lợi nhuận theo quý thì tăng trở lại trong Q1/2019 và cần quan sát thêm.

+ ROA, ROE qua đó cũng giảm tương ứng, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại vào năm 2018, kỳ vọng các chỉ số này sẽ đi ngang và tăng lên trong 2019.

- Doanh thu và Lợi nhuận

+ Doanh thu mặc dù có tăng trưởng nhưng tốc độ rất chậm trong các năm gần đây, chỉ khoảng 2% trong 2018

+ Lợi nhuận chủ yếu đến từ HĐKD chính, nhưng từ 2017 đến nay bắt đầu có lỗ từ HĐ tài chính do công ty tăng chiết khấu thương mại cho đại lý.

- Cơ cấu tài chính

+ Cơ cấu tài chính của BMP tiếp tục ở mức an toàn cao, tỷ trọng nợ ở mức rất thấp.

+ Trong cơ cấu tài sản thì hàng tồn kho và phải thu tăng nhẹ, tuy nhiên  mức tăng không quá lớn.

+ Mặc dù nợ ở mức rất thấp so với tài sản, nhưng phần lớn nợ là nợ ngắn hạn và nợ vay trả lãi rất nhỏ chỉ hơn 58 tỷ đồng.

- Dòng tiền

+ Dòng tiền hoạt động  dương qua nhiều năm, cho thấy hoạt động công ty vẫn tạo ra dòng tiền đủ tốt để đáp ứng các nhu cầu khác của công ty.

+ Tuy nhiên, điều đáng nói là mặc dù dòng tiền hoạt động dương nhưng giảm rất mạnh so với năm trước đó, cho thấy  có thể một phần đang nằm trong hàng tồn kho và phải thu. Điều này phù hợp với việc hàng tồn kho và phải thu của công ty tăng lên trong kỳ.

- Chính sách bán hàng và hiệu suất hoạt động tuy có cải thiện nhưng nhìn chung là không đán kể.

- Giá nguyên liệu hạt nhựa PVC chiếm tỷ trong khoảng 80% giá vốn đang có xu hướng giảm mạnh trong quý 1/2019, trong dài hạn có thể thuận lợi cho công ty.

Tải báo cáo tại đây

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma