Thu hút FDI của Việt Nam đạt 12.33 tỷ USD trong 4 tháng tháng đầu năm 2020

27/04/2020 16:25

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 4 tháng đầu năm 2020 đạt 12.33 tỷ USD, bằng 84.5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu hút FDI của Việt Nam đạt 12.33 tỷ USD trong 4 tháng tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 4 tháng đầu năm 2020 đạt 12.33 tỷ USD, bằng 84.5% so với cùng kỳ năm 2019.

* Tổng vốn FDI vào Việt Nam trong quý 1/2020 giảm 20.9% so với cùng kỳ năm trước

* Tình hình FDI vào Việt Nam mùa Covid-19 như thế nào?

Mặc dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ, song góp vốn mua cổ phần của các nhà ĐTNN lại giảm mạnh, làm giảm tổng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, nếu xét về giá trị, vốn đăng ký 4 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016-2018 (tăng 52.3% so với năm 2018, 16.4% so với năm 2017 và 79% so với năm 2016). Mức độ giảm trong 4 tháng cũng ít hơn so với 3 tháng đầu năm.

Cơ cấu vốn đầu tư đăng ký 4 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Trong đó, có 984 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), tổng vốn đăng ký đạt 6.78 tỷ USD, giảm 9.1% về số dự án và tăng 26.9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư tăng là do trong 4 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4.9 triệu USD năm 2019 lên 6.9 triệu USD năm 2020.

Về vốn điều chỉnh, có 335 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm đạt trên 3.07 tỷ USD, tăng 45.6% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn điều chỉnh tăng đột biến sau khi giảm liên tục trong 3 tháng đầu năm 2020 do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1.386 tỷ USD. Tuy nhiên số lượt dự án điều chỉnh vốn trong 4 tháng đầu năm vẫn giảm 5.2% so với cùng kỳ.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 3,210 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị gần 2.48 tỷ USD, tăng 32.9% số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 34.7% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù số lượt góp vốn, mua cổ phần tăng, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0.77 triệu USD/lượt góp vốn, nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư đăng ký cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ, từ 48.9% trong 4 tháng năm 2019 xuống 20.1% trong 4 tháng năm 2020.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỷ USD, chiếm 48.4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3.9 tỷ USD, chiếm 31.9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là lĩnh vực bán buôn bán lẻ và hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 776 triệu USD và 665 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư, đã có 93 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5.07 tỷ USD, chiếm 41.1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Thái Lan đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1.46 tỷ USD, chiếm 11.8% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.16 tỷ USD, chiếm 9.4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,...

Nếu xét theo số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 265 dự án, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 135 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 116 dự án, Singapore đứng thứ tư với 81 dự án,…

Theo địa bàn đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 57 tỉnh, thành phố, trong đó Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với 01 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 32.4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 1,9 tỷ USD, chiếm 15.4% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 1.31 tỷ USD, chiếm 10.6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Hà Nam, Bình Dương,...

Nếu xét theo số lượng dự án thì thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 369 dự án, Hà Nội đứng thứ hai với 223 dự án, Bắc Ninh đứng thứ ba với 65 dự án,...

Tính đến ngày 20/4/2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5.15 tỷ USD, bằng 90.4% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2020. Xuất khẩu kể cả dầu thô đạt 56.49 tỷ USD, tăng 1.5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 70.2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 55.75 tỷ USD, tăng 1.5% so với cùng kỳ, chiếm 69.3% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 46.32 tỷ USD, tăng 2.9% so cùng kỳ năm 2019 và chiếm 57.6% kim ngạch nhập khẩu.

Mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19, song trong 4 tháng đầu năm 2020, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 10.2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 9.4 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 9.6 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 983 triệu USD./.

Nhật Quang

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma