Danh mục cổ phiếu ngày 28/02/2019

28/02/2019 17:41

  • - Danh mục thị trường hằng ngày gồm các cổ phiếu: PVS, GAS, LHG, PVB, HVN, FPT, DQC, PC1, BMP, DHC và GMD.
  • - Danh mục cổ phiếu hưởng cổ tức hoặc giá trị theo NET CASH và NET WORKINGWCS, CTD, NTC, MH3, HAT, ABC, NDN, CCI, AAM, NAV, DXP, HHS, PVB và VTK

Tải danh mục ngày 28/02/2019 (tại đây).

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma