05/03/2019 - Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu KDC

05/03/2019 17:15

- Kể từ khi bán công ty kinh doanh bánh kẹo từ năm 2015, KDC chuyển hướng qua hoạt động kinh doanh kem, dầu ăn....với biên lợi nhuận thấp hơn. Nếu loại trừ các ảnh hưởng từ các khoản thu nhập bất thường trong việc bán cổ phần tại công ty Kinh Đô thì hoạt động kinh doanh của KDC đang có xu hướng giảm, đặc biệt từ hoạt động kinh doanh chính.

- Công ty đang bù đắp doanh thu bằng hoạt động M&A qua các mảng khác và bắt đầu giai đoạn tái cấu trúc trước khi phát huy hiệu quả kình doanh. Hoạt động này đang làm tăng các khoản vay nợ cho công ty, nhưng vẫn ở mức an toàn tài chính vì công ty đang khá dư nguồn trong hai năm gần đây.

- Khoảng đầu tư vào Lavanue tiếp tục kéo dài sẽ chiếm dụng vốn khá lớn đối với KDC và cản trở động lực tăng giá cũng như gia tăng giá trị cho công ty.

- Về giá trị hiện tại thì KDC hấp dẫn theo phương pháp Net Cash và Net Working, cũng như hoạt động kinh doanh chính tương đối ổn định.

- Về kỹ thuật thì KDC có thanh khoản thấp, cho thấy giai đoạn này vẫn chưa phải là vùng giá hấp dẫn để đầu tư, và theo phân tích thì khả năng T+ giá có thể lên khoảng tối đa 23.000-23.500 VND/CP trước khi tiếp tục chuỗi giảm điểm về khoảng 17.000 VND/CP. Đây sẽ là vùng giá hấp dẫn đề đầu tư vào KDC trong năm 2019.

 

Tải báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu KDC tại đây

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma