Danh mục cổ phiếu ngày 06/03/2019

06/03/2019 17:33

  • - Danh mục thị trường hằng ngày gồm các cổ phiếu: PVS, GAS, LHG, PVB, HVN, FPT, DQC, PC1, BMP, DHC, GMD và GEX.
  • - Danh mục cổ phiếu hưởng cổ tức hoặc giá trị theo NET CASH và NET WORKING: WCS, CTD, NTC, MH3, HAT, ABC, NDN, CCI, AAM, NAV, DXP, HHS, PVB và VTK (tạm ngưng để update vào ngày 8/3/2019)

Tải danh mục ngày 06/03/2019 (tại đây).

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma