Danh mục cổ phiếu ngày 11/04/2019

11/04/2019 16:33

- Danh mục thị trường hằng ngày gồm các cổ phiếu: PVS, GAS, LHG, PVB, HVN, FPT, DQC, PC1, BMP, DHC, GMD và GEX.

 

Tải danh mục ngày 11/04/2019 (tại đây).

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma