Giao dịch ký quỹ

11/06/2019 08:00

        

I. Dịch vụ Giao dịch ký quỹ (GDKQ)
GDKQ là một sản phẩm của DAS nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính thực hiện giao dịch mua Chứng khoán nằm trong danh mục thuộc DAS ban hành

II. Đối tượng khách hàng:
Tất cả khách hàng có tài khoản giao dịch ký quỹ tại DAS

III. Kênh đăng ký giao dịch
- Tại quầy giao dịch ở Hội Sở và các chi nhánh, phòng giao dịch của DAS trên toàn quốc
- Nhận yêu cầu khách hàng qua điện thoại/nhân viên quản lý tài khoản
- Gửi thư qua bưu điện: Quý khách gửi hợp đồng có chữ ký đã xác thực về Hội sở/Chi nhánh/Phòng giao dịch tại DAB gần nhất
 
IV. Thông tin sản phẩm giao dịch ký quỹ
Chỉ tiêu Nội dung
1. Thời hạn vay 90 ngày
2. Thời gian gia hạn 90 ngày
3. Lãi suất ưu đãi và thay đổi trong từng thời kỳ
Miễn lãi Từ 2 đến 3 ngày
Lãi suất Từ 11% đến 14%
Tối thiểu 50.000 đồng/ món vay
4. Lãi suất quá hạn 150% phí trong hạn
5. Phí gia hạn (đảo nợ)
Phí gia hạn lần 01 0.6%/món vay (tối thiểu 500.000 đồng)
Phí gia hạn lần 02 1.25%/món vay (tối thiểu 1.000.000 đồng)
Phí gia hạn lần 03 2%/món vay (tối thiểu 2.000.000 đồng)
6. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán Từ 0.033% đến 0.038%
Phí ứng trước rút tiền mặt 0.038%
Phí ứng trước mua lại chứng khoán 0.033%
7. Hạn mức vay 03 tỷ đồng và xét lại hạn mức dựa vào quá trình giao dịch của khách hàng
8. Tỷ lệ cho vay 10% - 50%
9. Danh mục ký quỹ Danh mục đa dạng và được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với thị trường và theo quy định UBCKNN cho phép
10. Tài sản đảm bảo Chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa khớp lệnh đều được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay

V. Lợi ích sản phẩm
- Sử dụng đòn bẩy tài chính giúp Quý khách tối đa hóa cơ hội đầu tư, gia tăng lợi nhuận
- Danh mục đa dạng và được DAS điều chỉnh theo tình hình thị trường
- Chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa khớp lệnh đều được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay
- Tiền bán chứng khoán chờ về được tính vào sức mua mà không cần thực hiện ứng trước tiền bán
- Lãi suất cạnh tranh
- Cho phép đảo nợ các khoản vay

VI. Điều kiện quy định giao dịch ký quỹ
Hạng mục Quy định
1. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 50%
2. Tỷ lệ ký quỹ duy trì 40%
3. Tỷ lệ bán giải chấp 35%
4. Tỷ lệ bán giải chấp ngày trong ngày 30%
5. Tỷ lệ rút tiền mặt 60%
6. Giá trị tài sản đảm bảo bổ sung Tiền mặt hoặc chứng khoán ký quỹ

VII. Nguyên tắc thu nợ
- Khi tài khoản có tiền mặt, hệ thống sẽ tự động thu nợ vào cuối ngày
- Thứ tự trả nợ: Trả nợ theo món vay, các món nợ nào đến hạn sớm nhất sẽ đươc ưu tiên trả nợ trước

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma