Thông báo hủy chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang do công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ

24/11/2022 08:00

 

 

Thông báo hủy chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang do công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ
-----o0o-----

Nội dung

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh theo lô CP của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ


 (Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần, Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trên các website www.hsx.vn, www.dag.vn)

1. Quy chế chào bán cạnh tranh
2. Phê duyệt đề án cơ cấu lại Cty XSKT An Giang
3. QĐ 2355 Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại Afiex
4. QĐ 1696 điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn tại Afiex
5. QĐ 2491 sửa đổi bổ sung phương án chuyển nhượng vốn của XSKT tại Cty Afiex
6. Bản công bố thông tin
7. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
8. AFX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Afiex
9. Điều lệ
10. AFX - Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán
11. AFX -  Báo cáo tài chính năm 2021(đã kiểm toán)
12. AFX_2022_7_21_ BCTC quý II.2022

 

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma