Trưởng phòng/ Phó phòng Quản trị rủi ro & Tuân thủ

21/02/2024 08:00

  

Vị trí tuyển dụng Trưởng phòng/ Phó phòng Quản trị rủi ro & Tuân thủ
Số lượng

01

Phòng

Quản trị rủi ro & Tuân thủ

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật, Kiểm toán.
- Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán – Phân tích Tài chính trở lên

Kinh nghiệm

- Tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực pháp chế, quản trị rủi ro
- Tối thiểu 3 năm làm vị trí quản lý

Kỹ năng

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, lập kế hoạch, tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, trình bày vấn đề lưu loát
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
- Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nhiệm vụ 

- Tổ chức và quản lý hoạt động QTRR&TT của Công ty tuân thủ các quy định, chuẩn mực, nguyên tắc và các văn bản pháp luật liên quan.
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu và hài hòa với kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Đảm bảo hệ thống QTRR&TT được hiểu thống nhất và được thực thi trên toàn Công ty.
- Điều phối và đảm bảo các Bộ phận trong Phòng QTRR&TT (Bao gồm: Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ, Pháp chế) thực thi hoạt động theo kế hoạch được giao và phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro tổng thể.
- Hỗ trợ, tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc trong việc xây dựng Chính sách, kế hoạch và ra quyết định quản trị rủi ro.
- Hỗ trợ cho đội ngũ nhân sự thuộc Phòng QTRR&TT đạt mục tiêu cá nhân.
- Đảm bảo mối quan hệ hợp tác thân thiện, hiệu quả trong nội bộ Phòng và giữa Phòng với các đơn vị khác trong Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Cấp bậc

Trưởng phòng/ Phó phòng

Nơi làm việc

Hội sở : Tầng 2 và tầng 3, Toà nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM

Quyền lợi

- Ðược hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty (Phép năm + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm,..).
- Ðược tham gia các chương trình đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, kỹ năng mềm.

Loại hình công việc Toàn thời gian
Liên hệ - Email: tuyendung@dag.vn
- Điện thoại: 028 3833 6333 (HCNS phím 206)

Symptoma