Doanh nghiệp dệt may niêm yết nào đạt lãi ròng lớn nhất sau 6 tháng đầu 2019?

01/09/2019 11:00

Trong số 15 doanh nghiệp dệt may niêm yết, có đến 14 đơn vị kinh doanh có lãi trong nửa đầu 2019. Bạn có biết đâu là doanh nghiệp báo lợi nhuận ròng 6 tháng lớn nhất?

Doanh nghiệp dệt may niêm yết nào đạt lãi ròng lớn nhất sau 6 tháng đầu 2019?

Trong số 15 doanh nghiệp dệt may niêm yết, có đến 14 đơn vị kinh doanh có lãi trong nửa đầu 2019. Bạn có biết đâu là doanh nghiệp báo lợi nhuận ròng 6 tháng lớn nhất?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma