HQC giảm lãi ròng hơn 67% trong quý 1, các khoản phải thu chiếm 88% tổng tài sản

05/05/2020 14:17

Chi phí giá vốn tăng mạnh đã kéo sụt lãi ròng quý 1 của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC).

HQC giảm lãi ròng hơn 67% trong quý 1, các khoản phải thu chiếm 88% tổng tài sản

Chi phí giá vốn tăng mạnh đã kéo sụt lãi ròng quý 1 của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC).

Quý 1/2020, HQC đạt doanh thu thuần hơn 138 tỷ đồng, tăng gần 18.5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lãi gộp của Công ty chỉ đạt chưa tới một nửa so với cùng kỳ năm trước, ở mức 24 tỷ đồng. Nguyên nhân do giá vốn của mảng kinh doanh bất động sản trong quý 1 gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, ở mức 114 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp giảm mạnh kéo theo lãi ròng của Công ty đạt mức hơn 3.5 tỷ đồng, giảm hơn 67% so với cùng kỳ năm trước mặc dù Công ty đã tiết giảm mạnh các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của HQC
Nguồn: Báo cáo tài chính HQC

Tổng tài sản của HQC cuối quý 1 ở mức 6,692 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tại thời điểm này, các khoản phải thu chiếm tới 88% tổng tài sản của HQC.

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 57% cơ cấu tổng tài sản của Công ty, ghi nhận hơn 3,843 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, phải thu ngắn hạn của Công ty tăng nhẹ 2.2%. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn lần lượt chiếm 1,312 tỷ đồng và 1,712 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối quý 1, Công ty trích lập dự phòng gần 55.5 tỷ đồng cho các khoản phải thu khó đòi, giảm nhẹ so với đầu năm.

Phải thu dài hạn ở mức hơn 2,066 tỷ đồng, chiếm 30.8%, không biến động nhiều so với đầu năm.

Hàng tồn kho của Công ty ghi giảm 15% so với đầu năm về mức 593.6 tỷ đồng.

Về mặt nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Công ty ở mức gần 2,362 tỷ đồng, xấp xỉ bằng thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm này chiếm hơn 35% cơ cấu nguồn vốn.  Cơ cấu nợ phải trả chủ yếu nằm ở các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác. Vay nợ tài chính của Công ty chỉ ở mức 335 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Đông Tư

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma