Nợ phải trả của Netland giảm hơn 30% trong quý 1

05/05/2020 13:54

CTCP Bất động sản Netland (Netland, HNX: NRC) công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu thuần đạt 12 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản của Netland giảm về còn 44%.

Nợ phải trả của Netland giảm hơn 30% trong quý 1

CTCP Bất động sản Netland (Netland, HNX: NRC) công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu thuần đạt 12 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản của Netland giảm về còn 44%.

* NRC báo lãi ròng tăng trưởng 23% trong năm 2019

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của NRC
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của NRC

Trong quý 1/2020, Netland ghi nhận hơn 12 tỷ đồng doanh thu thuần chủ yếu đến từ dịch vụ môi giới và dịch vụ khác. Doanh thu hoạt động tài chính của NRC cũng tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, Netland đã ghi nhận mức mức lỗ ròng hơn 29 tỷ đồng.  

Tại thời điểm cuối quý 1/2020, tổng tài sản của NRC đạt 697 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn (hơn 83%), đạt 580 tỷ đồng; tài sản dài hạn đạt 117 tỷ đồng.

Nợ phải trả của NRC tại ngày 31/03/2020 ở mức 306 tỷ đồng, giảm gần 30% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản của NRC cũng giảm từ 51% xuống còn 44%.

Biến động nợ phải trả của Netland qua các quý. Đvt: Tỷ đồng

Như Xuân

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma