Tăng dự phòng để tất toán trước hạn trái phiếu VAMC, BIDV báo lãi trước thuế quý 1 giảm 28%

04/05/2020 17:06

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) vừa công bố BCTC quý 1/2020 với lãi trước thuế đạt hơn 1,814 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước do tăng trích lập dự phòng rủi ro để tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.

Tăng dự phòng để tất toán trước hạn trái phiếu VAMC, BIDV báo lãi trước thuế quý 1 giảm 28%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) vừa công bố BCTC quý 1/2020 với lãi trước thuế đạt hơn 1,814 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước do tăng trích lập dự phòng rủi ro để tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.

Trong kỳ, hầu hết các hoạt động kinh doanh chính của BIDV đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. BIDV ghi nhận gần 9,149 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và gần 1,086 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng lần lượt 7% và 24% so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối (tăng 30%) và mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 4.6 lần) quý 1 năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt gần 419 tỷ đồng và hơn 180 tỷ đồng.

Trong khi hầu hết các ngân hàng đều tăng thu từ mua bán chứng khoán đầu tư, BIDV vẫn báo lỗ gần 129 tỷ đồng, mặc dù đã khả quan hơn con số lỗ 389 tỷ đồng của cùng kỳ.

Chi phí hoạt động tăng 16% lên mức gần 3,484 tỷ đồng, do tăng 18% chi phí cho nhân viên và giảm 57% phần hoàn nhập dự phòng rủi ro (không tính dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng rủi ro chứng khoán). Kỳ này, BIDV cũng tăng 16% trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên mức gần 3,484 tỷ đồng để tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.

Kết quả, BIDV báo lãi trước thuế quý 1 hơn 1,814 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng của Ngân hàng còn hơn 1,409 tỷ đồng, cũng giảm 29% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của BIDV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của BIDV
Sau quý 1, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNXACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,925 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. 
Sau quý 1, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNXACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,925 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. 
Sau quý 1, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNXACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,925 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. 
Sau quý 1, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNXACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,925 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. 
Sau quý 1, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNXACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,925 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. 

Tính đến ngày 31/03/2020, cho vay khách hàng của Ngân hàng và tiền gửi của khách hàng của Ngân hàng suýt soát cùng kỳ so với đầu năm, đều ghi nhận hơn 1.1 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản giảm nhẹ 3% so với đầu năm, còn hơn 1.44 triệu tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của BIDV tính đến 31/03/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của BIDV

Tổng nợ xấu tính đến ngày 31/03/2020 của BIVD giảm nhẹ 1% so với đầu năm, trong đó nợ có khả năng mất vốn (giảm 8%) chuyển sang nợ dưới tiêu chuẩn (tăng 13%) và nợ nghi ngờ (tăng 5%). Tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ vay duy trì ở mức 1.74%.

Chất lượng nợ vay của BIDV tính đến ngày 31/03/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của BIDV

Hàn Đông

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma