Thông báo mất sổ cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á - Nguyễn Văn Thành - Lần 3

27/04/2023 08:00

  

 Thông báo mất sổ cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á
-----o0o-----

                                       
- Căn cứ hợp đồng quản lý cổ đông số 05/2009/HĐ/LK/DAS ký ngày 02/04/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á;
- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng TMCP Đông Á ban hành ngày 01/6/2013;
- Căn cứ Đơn xác nhận mất giấy tờ của ông Nguyễn Văn Thành (số CMND: 012580035, sinh ngày: 26/07/1966) có xác nhận của Công an Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội ngày 19/04/2023.
   
Ngân Hàng TMCP Đông Á xin thông báo như sau:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận cổ phần của ông Nguyễn Văn Thành, Ngân hàng TMCP Đông Á sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho ông Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại giấy chứng nhận mới theo quy định của pháp luật.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bộ phận lưu ký và QLSCĐ : Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ : 66-68 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 38.218.666, số nội bộ: 128
                               

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma