Thông báo mất sổ cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á - Phan Thị Trang & Phan Văn Kim - Lần 2

25/09/2023 08:00

  

 Thông báo mất sổ cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á
-----o0o-----

                                       
- Căn cứ hợp đồng quản lý cổ đông số 05/2009/HĐ/LK/DAS ký ngày 02/04/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á;
- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng TMCP Đông Á ban hành ngày 01/6/2013;
- ăn cứ Đơn trình báo v/v Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Phan Thị Trang (CCCD số: 038184048521, sinh năm: 1984) và của Ông Phan Văn Kim (CCCD số: 046076000431, sinh năm: 1976) có xác nhận của Công an Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ngày 19/09/2023.
   
Ngân Hàng TMCP Đông Á xin thông báo như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận cổ phần của bà Phan Thị Trang ông Phan Văn Kim, Ngân hàng TMCP Đông Á sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho bà Phan Thị Trang ông Phan Văn Kim. Bà Phan Thị Trang ông Phan Văn Kim phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại giấy chứng nhận mới theo quy định của pháp luật.

 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bộ phận lưu ký và QLSCĐ : Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ : 66-68 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 38.218.666, số nội bộ: 128
                               

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma