Cơ quan thuế giải quyết ngay yêu cầu ngừng kinh doanh của cá nhân ảnh hưởng COVID-19

05/05/2020 11:37

Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận và giải quyết tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan Thuế.

Cơ quan thuế giải quyết ngay yêu cầu ngừng kinh doanh của cá nhân ảnh hưởng COVID-19

Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận và giải quyết tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan Thuế.

Ảnh minh họa

Theo quy định về việc ngừng, nghỉ kinh doanh thì trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh khi ngừng, nghỉ kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, còn đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế) thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Thời gian qua, do diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, trong đó đối tượng người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, phần lớn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải ngừng, nghỉ hoạt động kinh doanh.

Nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh đồng thời thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, mới đây Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/4/2020 yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường hỗ trợ hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan Thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan Thuế.

Trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng, nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thì cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nhật Quang

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma