PTB giảm 28% lãi ròng quý 1 dù lãi gộp gia tăng

05/05/2020 09:25

Lợi nhuận gộp quý 1/2020 của CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) đạt gần 235 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ nhưng do gia tăng đáng kể các khoản chi phí, PTB báo lãi ròng giảm 28%, chỉ gần 61 tỷ đồng.

PTB giảm 28% lãi ròng quý 1 dù lãi gộp gia tăng

Lợi nhuận gộp quý 1/2020 của CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) đạt gần 235 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ nhưng do gia tăng đáng kể các khoản chi phí, PTB báo lãi ròng giảm 28%, chỉ gần 61 tỷ đồng.

Doanh thu quý 1/2020 của PTB đạt gần 1,214 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019. Biên lãi gộp cải thiện lên mức 19.3% (cùng kỳ ở mức 17%), chủ yếu nhờ giảm giá vốn bán xe ô tô Toyota. Theo đó, PTB thu được gần 235 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 13%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của PTB

Tuy vậy, các khoản chi phí đồng loạt gia tăng khiến Công ty chỉ mang về gần 61 tỷ đồng lãi ròng, giảm 28% so với kết quả quý 1/2019.

Cụ thể, chi phí lãi tiền vay quý 1/2020 của CTI ghi nhận gần 31 tỷ đồng, tăng 72% so cùng kỳ; chi phí bán hàng ở mức gần 81 tỷ đồng, tăng 78%, chủ yếu do tăng chi phí nguyên vật liệu và chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của PTB
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của PTB

Đến cuối quý 1/2020, PTB có tổng tài sản hơn 4,367 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 2,401 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 1,966 tỷ đồng.

Khoản chi phí xây dựng dở dang đang ghi nhận tăng 65% so với hồi đầu năm lên hơn 261 tỷ đồng. Chênh lệch tăng chủ yếu nằm ở dự án xây dựng Nhà máy đá thạch anh nhân tạo tại Nhơn Trạch.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của PTB

Duy Na

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma