Thị trường không thuận lợi, HAH không mua được hết số cổ phiếu quỹ đăng ký

05/05/2020 10:13

Ước tính, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã chi ra gần 8 tỷ đồng cho đợt mua cổ phiếu quỹ này.

Thị trường không thuận lợi, HAH không mua được hết số cổ phiếu quỹ đăng ký

Ước tính, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã chi ra gần 8 tỷ đồng cho đợt mua cổ phiếu quỹ này.

Trong khoản thời gian từ 03/04 - 03/05, HAH đã mua được gần 817,000 cp làm cổ phiếu quý trong đợt đăng ký mua vào trước đó. Sau giao dịch, Công ty nâng số liệu cổ phiếu quỹ nắm giữ lên gần 1.39 triệu cp. Lượng cổ phiếu Công ty đăng ký mua tối đa là 2 triệu cp. Theo giải trình, Công ty không mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký do thời gian giao dịch và giá mua bị giới hạn, lượng thanh khoản thị trường không đủ đáp ứng.

Giá giao dịch bình quân được công bố là 9,761 đồng/cp. Ước theo giá này, HAH đã chi ra gần 8 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ.

Đông Tư

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma