Khuyến nghị Bảo mật Thông tin Khách hàng giao dịch chứng khoán

17/11/2023 08:00

  

Tiếp tục căn cứ theo công văn hỏa tốc số 1381/UBCK-CNTT ngày 21 tháng 03 năm 2022 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc “Cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty chứng khoán”.

Một lần nữa, DAS kính thông báo và đề nghị đến Quý Khách hàng tiếp tục cảnh giác, hạn chế rủi ro xảy ra, lưu ý thực hiện những khuyến cáo khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến như sau: 

DAS cung cấp dịch vụ Online TradingMobile Trading theo đường link https://dag.vn/2021/6/huong-dan-su-dung-dong-a-trading-online-va-trading-mobile-55-1465.da

Trường hợp phát hiện các thông tin bảo mật bị lộ/bị đánh cắp/vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của mình, Quý Khách hàng cần thông báo ngay cho Nhân viên chăm sóc trực tiếp/ tổng đài DAS để chúng tôi kịp thời có biện pháp bảo vệ tiền và tài sản của Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và đầu tư thành công.

Trân trọng!

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)
Vì hiệu quả đầu tư của Khách hàng

CÁC TIN TRƯỚC


Symptoma