DHC: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Đông Hải Bến Tre_T5.2021

02/08/2021 14:15

CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC)

Dong Hai Joint Stock Company of Bentre

Sản xuất / Sản phẩm giấy và in ấn / Sản xuất các sản phẩm từ giấy
93,800
500 (0,54%)
14/10/2021
Mở cửa 93,300
Cao nhất 94,800
Thấp nhất 93,200
KLGD 745,600
Vốn hóa 6,565
EPS 6,999
80,70
Giá khuyến nghị
93,20
Giá mục tiêu
16.23%
Hiệu quả
Trạng thái Mua
Kỳ hạn Trung hạn
Ngày khuyến nghị 31/05/2021
Tài liệu đính kèm

Báo cáo đánh giá nhanh_CTCP Đông Hải Bến Tre
•    KQKD Q1.2021 – Rất tích cực: Doanh thu thuần đạt 1.017 tỷ đồng (+51,6% yoy), LNST đạt 173 tỷ đồng (+94% yoy), biên lãi gộp đạt 23,1% (cùng kỳ Q1.2020 là 24,2%). Tổng công suất thiết kế Giao Long 1+2 là 280.000 tấn/năm, nhà máy bao bì là 47 triệu sản phẩm/năm. 
•    Chi tiết: Theo ước tính của chúng tôi, trong kỳ, sản lượng của DHC đã tăng 20%, ASP (Average Selling Price – giá bán trung bình) tăng khoảng 30%, nhà máy Giao Long 2 của DHC đã chạy vượt 20% công suất thiết kế. Giá bán tăng mạnh trong quý 1 chủ yếu đến từ (i) giá nguyên liệu đầu vào là OCC (thùng carton cũ) tăng khoảng 80% so với cùng kỳ, (ii) giá xuất khẩu testliner và medium tăng 35-40% so với cùng kỳ; cho thấy giá bán trên thị trường tăng mạnh. Giá OCC tăng mạnh trong khi giá bán tăng ít hơn đã kéo biên lãi gộp giảm, nguyên liệu OCC chiếm khoảng 55% trong giá vốn hàng bán của DHC, trong khi đó các khoản chi phí khác liên quan đến giá vốn như chi phí nhân công, chi phí dịch vụ mua ngoài được tiết giảm, qua đó giúp biên LN gộp chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ưu đãi về thuế với Giao Long 2 cũng góp phần tăng LNST.
•    Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu OCC kể từ 2021 dẫn đến nhu cầu OCC sụt giảm, tuy nhiên giá OCC vẫn tăng mạnh đến từ (i) giá bột giấy thế giới tăng do Trung Quốc tăng nhập khẩu bột giấy để bù vào OCC thiếu hụt, (ii) hệ thống thu gom giấy OCC chưa thể hồi phục kịp với nhu cầu, (iii) chi phí vận tải biển tăng, chúng tôi cho rằng nửa cuối 2021 giá OCC có thể hạ nhiệt khi các hệ thống thu gom hồi phục rõ nét hơn, DHC nhập khẩu khoảng 50% OCC từ thị trường quốc tế. Theo VPPA, cuối năm 2020, công suất của ngành tăng thêm khoảng 800.000 tấn/năm, và các nhà máy này sẽ chạy full công suất trong năm 2021, trong khi đó, năm 2021 sẽ có thêm lượng công suất bổ sung 400.000 tấn/năm. Chúnng tôi cho rằng, lượng công suất này sẽ được hấp thụ tốt và không tạo áp lực nhiều về giảm giá bán trên thị trường. Năm 2020, VN tiêu thụ 4,3 triệu tấn giấy, trong đó xuất khẩu 1,5 triệu tấn (+90% yoy), Trung Quốc chiếm 70% thị trường xuất khẩu và xuất khẩu giấy của VN sẽ tiếp tục khả quan trong 2021, qua đó giá bán sẽ được duy trì ở mức cao. Dịch bệnh Covid xảy ra, đã dẫn đến bùng nổ thói quen mua sắm online, các hoạt động kinh tế như xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ sẽ kéo theo nhu cầu giấy bao bì duy trì tăng trưởng tốt 2021.

•    Dự báo 2021: Doanh thu đạt 3.901 tỷ đồng (+35% yoy), LNST đạt 597 tỷ đồng (+52% yoy), sản lượng giấy tăng 14%, sản lượng bao bì tăng 10%, ASP giấy tăng 25% và ASP bao bì tăng 20%. Biên lãi gộp đạt 20,1% nhờ vào hiệu quả tiết giảm các chi phí trong giá vốn, giá OCC tăng 40%. Chúng tôi đưa giá mục tiêu DHC là 118.300 đồng/cp, EPS 10.662 đồng, P/E mục tiêu 11,1 lần. Khuyến nghị MUA với cổ phiếu DHC.

Khuyến nghị xem nhiều nhất

Khuyến nghị mới nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma